צינת העולם

Related Posts

Thinking

Martin Heidegger posits in What is Called Thinking four distinctive points:

Sketches of a landscape

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Related Posts

צינת העולם

בספרו אורח נטה ללון רושם עגנון מפי המספר: ״משנצעטפתי באדרתי נתמלא כל העולם כולו צינה״.
צינה שכזאת
צינת העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *