בספרו אורח נטה ללון רושם עגנון מפי המספר: ״משנצעטפתי באדרתי נתמלא כל העולם כולו צינה״.

צינה שכזאת

צינת העולם