צור קשר

יצירת קשר

חיבורים


THE CONTEMPORARY

POETIC MEDIA LAB

POETIC THINKING

eshel@stanford.edu

Prof. Amir Eshel

Edward Clark Crossett Professor of Humanistic Studies

Stanford University

450 Serra Mall

Stanford, CA 94305-2030

USA

Follow